Subhasta pública per a la venda d’una finca d’ús residencial en el barri de Sant Andreu, Barcelona


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita l’alienació, mitjançant subhasta pública a l’alça, d’una parcel·la d’ús residencial en règim lliure i ús comercial-terciari en planta baixa.


L’objecte de la licitació és la venda de la finca resultant FR-03 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subàmbit 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu, situada en el carrer de Fernando Pessoa, sense número.

Es tracta d’una parcel·la d’ús residencial d’un màxim de 195 habitatges en règim lliure i una superfície comercial en la planta baixa de fins a 1.213 m² de sostre. El solar és ocupable al 100% en planta baixa i soterrani i està situada al carrer de Fernando Pessoa, entre els carrers de Valentí Iglesias i Palomar. La finca es troba a 400 metres del centre comercial La Maquinista i a menys de 500 metres de la L1 de metro i R2 de Rodalies.

Les característiques de la finca són:

Superficíe del solar: 2.585 m²
Edificabilitat total màxima: 16.835 m²
Edificabilitat màxima per a habitatge: 15.622 m²
Edificabilitat per a ús comercial/terciari: 1.213 m²
Núm. màxim d’habitatges: 195
Import mínim d’alienació: 15.544.000 € (IVA exclòs)
Càrregues d’urbanització a soportar pel qui adquireix: 6.077.441,57 € (IVA exclòs)

La documentació tècnica es pot obtenir a:
Dossier de venda
Enllaç al portal de contractació pública de la Generalitat de CatalunyaCONTACTAR | AVÍS LEGAL