Barcelona Sagrera Alta Velocitat ven, mitjançant concurs públic, una parcel·la a l’entorn de futura estació de la Sagrera per 13 milions d’euros


La comercialització d’aquesta finca s’emmarca en els objectius de la societat per a la posada en valor dels terrenys alliberats de l’ús ferroviari i els ingressos contribueixen a finançar les actuacions que corresponen a BSAV en els àmbits de la Sagrera i Sant Andreu


El passat dilluns 26 d’abril, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA va vendre, mitjançant concurs públic, la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació de PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, en el districte de Sant Andreu, a les empreses PROHABIT FOMENT, SL/ SALAS PLUSHABIT, SL/ ARAUCA, SCCL/ CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA per un import de 13.000.130 euros (IVA exclòs) per resultar la millor oferta en relació qualitat i preu. D’aquesta manera, la societat recupera 3.585.046 € (IVA exclòs) de càrregues d’urbanització avançades.

Aquesta finca, d’ús residencial i d’un màxim de 207 habitatges, es situa en una zona amb un gran potencial de creixement i compta amb una superfície de 3.790,29 m² i una edificabilitat total màxima de 19.818,61 m², dels quals 16.596,90 m² són per a ús residencial de protecció oficial a preu concertat i 3.221,71 m² per a usos comercials en planta baixa.

La venda d’aquesta parcel·la s’emmarca dins dels objectius de BSAV per a la posada en valor dels terrenys alliberats de l’ús ferroviari i els acords del Consell d’Administració de la societat, per a la transmissió dels sòls titularitat d’Adif i Adif Alta Velocidad i de l’Ajuntament a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i la seva posterior comercialització.

Els ingressos obtinguts contribueixen al finançament de les actuacions que corresponen a BSAV en els àmbits de la Sagrera i Sant Andreu, segons els acords establerts entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament del conjunt d’actuacions de la xarxa d’alta velocitat a Barcelona.CONTACTAR | AVÍS LEGAL