Barcelona Sagrera Alta Velocitat contracta la redacció dels projectes de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera


S’ha contractat a l’UTE formada per Ayesa Enginyeria i Arquitectura, SA, b720 Arquitectura, SLP i Pegi Engineering, SL per 3,74 milions d’euros i un termini d’execució màxim de 24 mesos.


En l’actualitat les obres de construcció de l’estructura de l’estació de la Sagrera estan en el punt àlgid de la seva execució.

Al setembre de 2020 Barcelona Sagrera Alta Velocitat, la societat pública que coordina les actuacions de la Sagrera en les quals participen Adif Alta Velocidad, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, va licitar el contracte per a la redacció dels Projectes de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació.

L’adjudicació es va resoldre el passat 11 de març a partir de la proposta de la Mesa de Contractació, participada per representants de totes les administracions intervinents i assessorada per una comissió d’experts integrada per tècnics de tres col·legis professionals, el d’Arquitectes, el d’Enginyers Industrials i el d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Però el procés de contractació es va suspendre cautelarment després de la presentació d’un recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Finalment, després de la resolució del Tribunal, s’ha contractat a l’UTE formada per Ayesa Enginyeria i Arquitectura, SA, b720 Arquitectura, SLP i Pegi Engineering, SL. La proposta guanyadora defineix com serà la configuració arquitectònica global de la futura estació així com la seva integració urbana i el disseny de com serà la coberta-parc de l’edifici i els espais públics adjacents. Cal destacar de la proposta, la coberta, que es formalitza com un element adaptat a escala humana, convertint-se en un nou element singular d’activació social, que permet identificar l’estació però sense interrompre la continuïtat del parc.

La redacció dels projectes de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera s’ha contractat per un import de 3.740.595,34 € (IVA no inclòs) i per un termini d’execució de vint-i-quatre mesos. La redacció d’aquest projecte, que ara s’inicia, és finançada per Adif Alta Velocidad, l’Ajuntament de Barcelona i la pròpia societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

Es tracta dels projectes que complementen les obres de l’estructura que actualment s’estan executant i constitueix l’últim pas necessari i imprescindible per a la finalització del desenvolupament de l’estació i la seva posada en servei.

L’objecte del contracte és la redacció de dos grups de projectes constructius:

A. L’arquitectura i les instal·lacions de l’estació ferroviària de la Sagrera i la reposició de les urbanitzacions afectades: ronda i parc de Sant Martí.

B. L’arquitectura i instal·lacions de l’estació d’autobusos, accessos viaris subterranis, urbanització de la part de parc sobre la coberta de l’estació.

Els projectes constructius detallen façanes, paviments interiors, instal·lacions, escales mecàniques, ascensors, àmbits per a la venda de bitllets, despatxos, sales d’espera, aparcaments, així com la urbanització de la coberta i la de l’entorn a l’estació, és a dir, tot l’imprescindible per a la seva posada en servei.CONTACTAR | AVÍS LEGAL