ACABADA L’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL PER MILLORAR L’ESPAI URBÀ A L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA


Barcelona Sagrera Alta Velocitat, per encàrrec de l’Ajuntament, ha actuat amb una inversió de 1,55 M€ per millorar l’espai urbà de l’àmbit i dinamitzar l’àrea de transformació a l’entorn de estació de la Sagrera.


Han finalitzat les obres de l’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill, entre els carrers d’Hondures i Gran de la Sagrera. Amb aquesta actuació l’entorn de l’estació de la Sagrera millora el seu espai urbà, permeabilitza el barri  i dinamitza aquest entorn, adequant la situació urbanística al Planejament vigent i va endreçant la situació actual al voltant de la ferida urbana que fa anys que afecta el veïnat com a conseqüència de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant a dia d’avui.

Per executar l’obra, durant els anys 2018 i 2019 es van haver d’enderrocar un conjunt d’edificacions situades a la finca del número 45 del carrer Gran de la Sagrera i parcialment d’una nau al Passatge Bofarull número 7, ocupada per l’associació Espai 30. Posteriorment es va poder ampliar la pista poliesportiva provisional.

En concret, les voreres tenen 5 m d’amplada i disposen elements de jardineria i nou enllumenat amb òptica de led sobre columna. La calçada central té de 10 m d’amplada, formada per dos carrils de 3 m i un únic sentit de circulació (sentit Hondures – Gran de la Sagrera), i dues fileres d’estacionament i serveis adjacents de 2 m d’ample.

S’ha eliminat la connexió entre el Passatge Bofarull i el carrer Gran de la Sagrera, que quedarà substituida per l’obertura del carrer Josep Estivill. De la mateixa forma també s’elimina el cul de sac del carrer Josep Estivill. Ambdues accions permeten guanyar dos espais destinats a zones d’estada, mitjançant espais verds i elements de mobiliari (bancs, cadires, papereres, etc.).

El pressupost ha sigut de 1,55 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aportat 0,75 i 0,80 provenen de les quotes urbanístiques girades als promotors del PAU.1 del Sector Entorn Sagrera.CONTACTAR | AVÍS LEGAL