FINCA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓ OFICIAL A PREU CONCERTAT AL COSTAT DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita l’alienació, mitjançant concurs, de la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, al districte de Sant Andreu.

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la redacció del projecte de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera

Amb aquesta licitació es posa en marxa la redacció del projecte de l’última etapa en la construcció de l’estació. Actualment s’està executant l’estructura i el projecte constructiu que es licita desenvoluparà el Projecte Bàsic d’Arquitectura i Instal·lacions de l’Estació de la Sagrera aprovat el 28 de maig de 2019, definint tot el necessari per al seu acabat i posada en serveiCONTACTAR | AVÍS LEGAL