LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A la DIRECCIÓ D’URBANISME DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.


2021-DC-0002

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a l’Assistència Tècnica a la Direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. Concretament es precisa dels serveis de suport per a dur a terme l’execució urbanística, que inclou tots els aspectes relacionats amb la redacció i tramitació de Planejament Urbanístic i l’execució de la Gestió Urbanística i patrimonial en els quals BSAV ha de participar com a coordinadora i impulsora i com a promotora en el cas que l’Administració actuant així ho sol·liciti i acordi.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 155.520 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
388.800 € (IVA no inclòs)

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofert (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import final ofert (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
DOS (2) anys.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

ABRIR ENLACE
Data límit 18/01/22 fins a les 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL