LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI ALS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, EN EL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA


2021-IN-0053

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per a la implantació de carrils bici en el Districte de Sant Andreu pels carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el ”Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu, en el Districte de Sant Andreu”.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable: 794.754,23 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

953.705,08 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

Termini d’execució total: 7 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 17/01/22 fins a les 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL