LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS Al PROJECTE CONSTRUCTIU D’IMPERMEABILITZACIÓ I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL, BARCELONA


2021-IN-0048

Execució de les obres de la impermeabilització de la coberta dels corredors viaris i ferroviaris executats entre els carrers Sant Andrià i Sao Paulo, la urbanització definitiva entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sant Adrià i la urbanització tàctica entre la nova estació de Sant Andreu Comtal i el carrer Sao Paulo.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable: 3.490.435,95 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
4.188.523,14 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: 15 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 10/01/22 fins a les 09.15 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL