LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI A LES CALLES GRAN DE LA SAGRERA, BERENGUER DE PALOU, PARE MANYANET, JOSEP SOLDEVILA I GRAN DE SANT ANDREU, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, BARCELONA


2021-IN-0054

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del carril bici contemplat en el ”Projecte de construcció per a la implantació de carrils bici als carrers Gran de la Sagrera, Berenguer de Palou, Pare Manyanet, Josep Soldevila i Gran de Sant Andreu, en el Districte de Sant Andreu”.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable: 51.210 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
61.452 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: 9 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Data límit 17/01/22 fins a les 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL