Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D


Expedient 2016-IN-0013

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 90.000 €

GARANTIES
PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació, 2.700 € (IVA no inclòs)
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Vint-i-quatre (24) mesos.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Barcelona Sagrera Alta Velocitat S. a. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Fins al 17 de febrer de 2017, fins a les 13.00 h.

El Projecte d’Urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU1 i PAU 2 (parcial) es pot obtenir en la següent adreça ftp://mail.barcelonasagrera.com/ prèvia obtenció del nom d’usuari i contrasenya en la següent adreça: info@barcelonasagrera.comCONTACTAR | AVÍS LEGAL