Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat


Expedient 2016-DC- 0012

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 136.000 €

GARANTIES
PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació, 4.080 € (IVA no inclòs)
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim de dos (2) anys.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Fins el 13 de març 2017, fins a les 13.00 h.CONTACTAR | AVÍS LEGAL