Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.


Expedient 2019-DC-0007

Contractació per procediment obert dels serveis de per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable 48.000 €

GARANTIES
PROVISIONAL: no es requereix
DEFINITIVA: 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)
COMPLEMENTÀRIA (en cas d’oferta inicialment culpable en presumpció de temeritat): 5% de l’import final ofertat (IVA no inclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Tres (3) anys. No procedeix l’aplicació de pròrroga.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: fins 8 de juliol de 2019
Hora: abans de les 14.00 h.

OBERTURA DE PROPOSTES
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. 08030 Barcelona.
Data: 23 de juliol de 2019
Hora: 12.30 h.

DOCUMENTS
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la licitació
Anunci de licitació en la plataforma de licitació del sector públicCONTACTAR | AVÍS LEGAL