BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES


El lloc de treball a exercir serà de gestió, coordinació i supervisió d’obra civil pròpia o externa, dependrà de la Direcció de Projectes i Obres de l'empresa i treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics i administratiu de l’empresa.

REQUISITS
· Estudis

Enginyer / Enginyera de Camins, Canals i Ports o Graduat / Graduada en Enginyeria Civil i Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Idiomes: català (nivell C1 o equivalent), castellà (en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola nivell B2 o equivalent)

· Experiència

Mínim 6 anys

· Carnet de conduir

Classe B

FUNCIONS

1. Seguiment i/o coordinació de projectes i obres propis o externs a nivell tècnic, econòmic i de planificació temporal

– Redacció d’estudis previs i/o avantprojectes
– Supervisió dels treballs de redacció de projectes i de les seves auditories
– Supervisió en la programació de cada actuació i encaix en la planificació general
– Coordinació entre actuacions, i de les fronteres i interferències entre elles per a garantir la compatibilitat amb la resta d’actuacions de l’àmbit

2. Anàlisi d’implantació, estudis econòmics, de viabilitat i tramitació de plans i/o convenis de desenvolupament de xarxes urbanes: elèctrica, gas, aigua, telecomunicacions, clavegueram, recollida pneumàtica, carrils bici, etc.

3. Tramitació administrativa de projectes i obres.
– Promoció i seguiment de l’aprovació de projectes i plans
– Licitació, adjudicació i contractació de projectes, obres i serveis associats

ES VALORARÀ
• Experiència en projectes i obres d’infraestructures i d’urbanització
• Experiència en tramitació administrativa de projectes i obres
• Experiència en CAD, Microstation, BIM, Ofimàtica, ITEC, software tècnic en general
• Idiomes: anglès, altres

TIPUS DE CONTRACTACIÓ
Contracte laboral indefinit
Període de prova de 6 mesos

REMUNERACIÓ
A convenir

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema Adjunt/a DPO BSAV 2020, fins el 31 de maig de 2020.CONTACTAR | AVÍS LEGAL