BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A DELINEANT – PROJECTISTA DE CAD I BIM


El lloc de treball a exercir serà de delineant - projectista integrat en l’oficina tècnica, amb tasques de delineació, gestió i coordinació de documentació gràfica global i específica de les actuacions de la Societat, i de producció i gestió de documentació BIM. Treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics de l’empresa

 

REQUISITS

· Formació

• Mínima: Tècnic/a Superior en Projectes d’Edificació i/o Tècnic/a Superior en Projectes d’Obra Civil (Cicles Formatius de Grau Superior, antic FP-2)
• Es valora especialment curs d’especialització en BIM (60 crèdits ECTS, 1 curs acadèmic, 1.500 hores).

· Experiència

• Delineant – projectista en projectes d’infraestructures, urbanització, edificació i instal·lacions: mínima, 5 anys.
• Aplicació de tecnologia BIM: mínim, 2 anys

· Coneixements de software

• Autocad, Revit, Navisworks
• Microstation. Es valorarà

· Idiomes

• Català (nivell C1 o equivalent)
• Castellà (en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, nivell B2 o equivalent)
• Anglès. Es valorarà

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

· Deliniació projectista en CAD d’infraestructures, urbanització, edificació i instal·lacions. Documents tècnics propis de BSAV (estudis previs, avantprojectes, projectes executius) i propostes alternatives sobre documents de tercers externs.

· Gestió, coordinació i arxiu de la informació  i documentació de caràcter gràfic a disposició de BSAV (CAD, BIM). Plànols globals i de integració i coordinació de les diverses actuacions de l’àmbit (infraestructures, urbanitzacions, xarxes de serveis, edificacions, urbanisme, etc.). Projectes d’actuacions específiques. Altra documentació.

· Documentació BIM

• Coordinació/Gestió de la documentació BIM de projectes contractats per BSAV a tercers externs a nivell de les diferents disciplines:

– Infraestructures (Infraestructures ferroviàries, viàries, etc.)
– Urbanització (Urbanisme, disseny urbà i infraestructures urbanes)
– Edificació (Arquitectura, Estructura, Instal·lacions)

• Adaptació de la documentació BIM pròpia i/o externa a format CAD (Microstation) per a la seva inclusió en plànols d’implantació urbana a diferents escales.

• Producció BIM de propostes tècniques pròpies de BSAV i/o modelatge sobre projectes BIM externs.

 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ
Contracte laboral indefinit. Període de prova de 2 mesos. Incorporació gener/febrer 2021

 

REMUNERACIÓ

Sou a negociar segons experiència i capacitats

 

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema deliniant projectista BSAV 2020, fins el 15 de novembre de 2020.CONTACTAR | AVÍS LEGAL