LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAS DE VIANANTS ADAPTAT A LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL TRIANGLE FERROVIARI DES DEL CARRER JOSEP SOLDEVILA


2021-IN-0055

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de construcció d’un pas de vianants adaptat a la coberta de l’edifici del Triangle Ferroviari des del carrer Josep Soldevila per sobre de la coberta dels calaixos viaris i ferroviaris. L’abast de l’obra objecte d’aquest procediment és el que es reflecteix en el ”Projecte de construcció d’un pas de vianants adaptat a la coberta de l’edifici del Triangle Ferroviari des del carrer Josep Soldevila”

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable: 420.074,24 € (IVA exclòs)

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
504.089,09 € (IVA exclòs)

TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ
Termini d’execució total: 4 mesos a comptar des de la data que figuri en el contracte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través de l’eina del Sobre Digital 2.0.

OBRIR ENLLAÇ
Fecha límite 24/01/22 hasta las 13.00 hCONTACTAR | AVÍS LEGAL