Licitacions obertes

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER AL CONTRACTE RELATIU A L’ACTUALITZACIÓ I REDACCIÓ D’UNA SEPARATA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA URBANITZACIÓ VIÀRIA DE L’ÀMBIT DE LA SAGRERA. PAU 2 DEL SECTOR ENTORN SAGRERA.

2022-IN-0013.

L’objecte del contracte és l’actualització del projecte d’urbanització del carrer Josep Soldevila entre els carrers Clara Zetkin i Avinguda 11 de Setembre i dels carrers Clara Zetkin, Pari Manyanet i Avinguda 11 de Setembre en l’àmbit del futur parc lineal damunt de les cobertures ferroviàries i viàries

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER AL CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE I EL PROJECTE EXECUTIU DEL SECTOR 1 (PRIM/CANYELLES) DELIMITAT PEL TEXT REFÓS DE LA MPGM DEL SECTOR DE PRIM, EN EL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.

2022-IN-0014.

L’objecte del contracte consisteix a establir un concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a adjudicar els contractes de serveis de redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu d’urbanització del Sector 1 (Prim/Canyelles) delimitat pel Text Refós de la MPGM del Sector de Prim, en el districte de Sant Martí de Barcelona.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTURES DEL TÚNEL FERROVIARI DE RODALIES I DEL TÚNEL VIARI EN SANT ANDREU, BARCELONA ENTRE EL CARRER JOSEP SOLDEVILA I EL PONT DE PALOMAR I LA REPOSICIÓ DE LA URBANITZACIÓ VIÀRIA DEL CARRER DE SANT ADRIÀ AFECTADA PER LES OBRES DEL SECTOR SANT ANDREU.

2022-IN-0012.

L’objecte del contracte és la redacció del projecte de construcció de cobertures del túnel ferroviari de rodalies i del túnel viari en Sant Andreu, Barcelona, entre el carrer Josep Soldevila i el pont de Palomar i la reposició de la urbanització viària del carrer de Sant Adrià afectada per les obres del Sector Sant Andreu.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2022, 2023 I 2024

2022-DC-0008.

L’objecte del contracte és la prestació dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de la Societat corresponents als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024 d’acord amb la legislació vigent.

LICITACIÓ ELECTRÒNICA PER A l’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA RESULTANT FR-06 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÀMBIT 2, BARCELONA

2021-IN-0005.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-06 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Colorantes Renfe, subámbito 2, a Barcelona, districte i barri de Sant Andreu.CONTACTAR | AVÍS LEGAL