Licitacions obertes

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2020-IN-0029.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2020-IN-0028.

Contractació mitjançant procediment obert d’execució d’obres d’urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. PAU 1 (parcial). Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A la DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2019-IN-0045.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP ESTIVILL ENTRE EL CARRER HONDURES I EL CARRER GRAN DE LA SAGRERA. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA

2019-IN-0044.

Contractació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.

2020-DC-0033.

Contractació per procediment obert dels serveis de neteja de les oficines de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.CONTACTAR | AVÍS LEGAL