La transformació urbana

Ámbit d’actuació

L’operació Sant Andreu – la Sagrera forma part d’un conjunt d’actuacions de renovació urbana previstes en el llevant de Barcelona, amb la voluntat d’estendre la centralitat de la ciutat cap al nord-est. Bon exemple d’això són, la construcció de la Vila Olímpica, la urbanització del front del litoral, la prolongació de la Diagonal, la reforma de l’àrea de Glòries i la remodelació del Poblenou amb el Districte 22 @.

La construcció de la línia d’alta velocitat i de la nova estació de la Sagrera, suposen l’oportunitat de renovar i recuperar zones industrials obsoletes, grans superfícies dedicades al ferrocarril i infraestructures destinades a l’energia i el sanejament que havien quedat aïllades.

Una nova ciutat

En aquesta actuació es cobriran 38 hectàrees de superfície ferroviària, el soterrament més gran d’Europa. Això suposa, d’una banda, integrar els barris fins ara separats per les vies: una frontera de 3,7 quilòmetres, situada entre el carrer d’Espronceda i el Nus de la Trinitat; i de l’altra, una gran transformació urbanística de 164 hectàrees al voltant d’aquest gran corredor central d’infraestructures.

Es podran construir 1,7 milions de metres quadrats de sostre. Alguns sectors ja s’han executat en part i queden pendents d’executar 1,25 milions de m² on apareixeran 812.000 m² de sostre residencial, que atrauran 24.000 nous veïns, 55.500 m² d’hoteler, és a dir, unes 800 habitacions i 380.000 m² d’oficines i comerços que poden significar 30.000 nous llocs de treball, 44 ha de nous vials, 48 ha de nous parcs urbans i 20 ha per ubicar-hi nous equipaments.

Noves activitats, nous veïns

L’estació de la Sagrera impulsarà una profunda transformació urbana de caràcter principalment residencial. El 40% del nou parc d’habitatges serà de caràcter protegit

La seva màxima accessibilitat entorn a la que serà l’estació central de Barcelona, suposarà un nou model de creixement econòmic, amb l’aparició de noves zones verdes, urbanització de nous carrers i carrils de bici, més equipaments, habitatges, comerços, hotels i oficines per gaudir, viure i treballar.

La seva proximitat al més gran parc urbà de Barcelona i als nous equipaments públics previstos faran d’aquest projecte una referència de la Barcelona dels propers anys.

Un gran parc central

La creació d’un gran parc de gairebé 4 km de llarg i més de 40 hectàrees de superfície sobre la gran plataforma que cobrirà les infraestructures ferroviàries i de transport, obeeix a una voluntat que va més enllà de cosir urbanísticament els barris

A escala territorial, vol ser un referent geogràfic i cultural que anirà del mar fins als Pirineus. A escala de la ciutat, dibuixarà una Diagonal verda que unirà el verd metropolità amb el centre de la ciutat. I a escala veïnal, generarà uns pols d’atracció que complementaran els nuclis urbans avui inconnexes del seu voltant.

El projecte dóna molta importància a la vegetació, amb la plantació de més de 10.000 arbres que combina amb superfícies arbustives, de prat i paviments poc absorbents. Un altre element estrella és l’aigua, vinculada al record del Rec Comtal. El centre neuràlgic es dibuixa al voltant de la Font Major, a la confluència de la rambla de Prim i la rambla Onze de Setembre.

Amb la seva construcció, 180.000 persones quedaran a menys de 10 minuts a peu d’aquest gran parc i el districte de Sant Andreu doblarà la superfície de zona verda actual.

La sostenibilitat social del parc queda garantida en la cura amb que es relliguen els barris a ambdós costats mitjançant un seguit de camins transversals, la instal·lació d’ambients i usos col·lectius – jocs infantils, fonts, espais per a festes o aplecs populars – i la participació per part dels veïns, en la gestació del projecte i en l’ús que se’n faci.

transformacio1Ca2

EL_PARC

Modificació del Pla General Metropolità

L’eina per al desenvolupament de l’àmbit d’actuació és la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de Sant Andreu – Sagrera, aprovada el 19 de maig de 2004 per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.

Els principals objectius de la MPGM són:

• La millora de les connexions amb la Regió Metropolitana de Barcelona i la intervenció urbanística al voltant d’aquest corredor d’infraestructures d’Alta Velocitat i de transport públic.

• La creació de l’estació intermodal de la Sagrera i la creació d’un àmbit de centralitat urbana gràcies a l’edificació associada a l’estació de viatgers amb oficines, comerços i hotels.

• El cobriment de les vies, per integrar els barris i resoldre l’impacte ambiental que suposava la xarxa ferroviària a cel obert.

• La creació d’un corredor verd des del Nus de la Trinitat fins al carrer d’Espronceda, relligant els espais verds existents o projectats a la Maquinista, Sant Martí, Prim, etc.

• La construcció d’habitatges, equipaments, oficines, comerços i hotels, que ha de permetre una major cohesió social i més oportunitats per als ciutadans i ciutadanes.

El resum dels usos del sòl és:

Total sòl de transformació 1.634.685 m²
Sòl per zones verdes (31%) 498.675 m²
Sòl per equipaments (12%) 201.627 m²
Sòl per vialitat (26%) 425.651 m²
Total Sostre 1.658.401 m²
Sostre executat (24%) 401.513 m²
Sostre pendent (76%) 1.256.888 m²
Total Habitatge 12.971 habitatges
Hab. Executat (28% protecció) 2.867 habitatges
Hab. Pendent (47% protecció) 10.104 habitatgesCONTACTAR | AVÍS LEGAL