La societat

Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Barcelona Sagrera Alta Velocitat és una societat pública mercantil que es va crear el 27 de juny de 2003 fruit del Conveni signat el 12 de juny del 2002 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Neix com instrument de coordinació del conjunt de les actuacions corresponents a la implantació de l’alta velocitat a Barcelona i amb l’objectiu de desenvolupar la transformació urbanística derivada d’aquestes obres en l’àmbit de Sant Andreu-la Sagrera.

Els objectius de la societat són, d’una banda, facilitar la coordinació i l’execució de l’ordenació ferroviària i de transport públic, i de l’altra, promoure i gestionar la transformació urbanística de la Sagrera derivada de les obres de remodelació del sistema ferroviari. Concretament, es tracta d’obtenir recursos econòmics de la gestió urbanística que seran invertits en l’execució de part de les obres.

La seva funció és coordinar els diferents projectes que s’han de desenvolupar (estació, infraestructura urbana, metro, traçats ferroviaris, estació d’autobusos, xarxa viària, actuacions urbanístiques, etc.), establir criteris en cadascun dels projectes, gestionar el desenvolupament urbanístic del sector i projectar i executar aquelles obres que li deleguin qualsevol dels socis.

Document PDF  Estatuts de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Descarregar

Accionariat

Els socis fundadors, amb proporcions iguals de capital, van ser:

» Generalitat de Catalunya
» Ajuntament de Barcelona
» Renfe
» Gif

Com a conseqüència de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario i de l’Ordre FOM/2909/2006, de 19 de setembre, per la qual es determinen els béns, obligacions i drets que pertanyen a RENFE-Operadora, i l’article 1 del Real Decreto-Ley 15/2013, de 13 de desembre, sobre la reestructuració de l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la composició de l’accionariat és actualment la que reflecteix el gràfic.

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat està format per setze consellers escollits per la Junta General d’Accionistes en proporció a la participació accionarial en la Societat.

La presidenta és la Secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del referit Ministeri, Sra. Isabel Pardo de Vera Posada, el vicepresident primer és el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, la vicepresidenta segona és l’alcaldessa de Barcelona l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano i la vicepresidenta Tercera és la Presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries i d’ADIF i ADIF Alta Velocidad, Sra. María Luisa Domínguez González.

President
David Lucas Parrón
Secretari d’Estat Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Ministeri de Foment

Vicepresident 1r
Juli Fernández Olivares
Conseller de Territori
Generalitat de Catalunya

Vicepresidenta 2a
Ada Colau Ballano
Alcaldessa
Ajuntament de Barcelona

Vicepresidenta 3a
María Luisa Domínguez González
Presidenta d’ADIF


Vocal
Jorge Ballesteros Sánchez
Subdirector General de Plans i Projectes. D.G. Ferrocarrils
Ministeri de Foment

Vocal
Manuel Fresno Castro
Director General Financer i de Control de Gestió
Adif

Vocal
Manuel Martínez Cepeda
Director d’Estacions de Viatgers
Adif

Vocal
Alfredo Cabello Amézaga
Director de Patrimoni
Adif

Vocal
Elena González Gómez
Directora de Societats d’Integració, Filials i Participades
Adif

Vocal
Manuel Villalante i Llauradó
Director General de Desenvolupament i Estratègia
Renfe-Operadora

Vocal
Marc Sanglas Alcantarilla
Secretari de Mobilitat i Infraestructures
Generalitat de Catalunya

Vocal
Joan Jaume Oms
Secretari General de Territori
Generalitat de Catalunya

Vocal
Josep Maria Aguirre Font
Director General de Patrimoni
Generalitat de Catalunya

Vocal
Lucía Martín González
Regidora del Districte de Sant Andreu
Ajuntament de Barcelona

Vocal
Janet Sanz Cid
Segunda Tinenta d’Alcaldia
Ajuntament de Barcelona

Vocal
Manuel Valdés López
Gerent de Mobilitat i Infraestructures
Ajuntament de BarcelonaGuillermo Martínez de Simón Santos
Secretari General del Consell d’Administració
Adif                                                              


Rosa María Iglesias Regidor
Vicesecretària del Consell d’Administració
Adif


Joan Baltà i Torredemer
Director General
Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Comissió Executiva

Vocal
Manuel Villalante i Llauradó
Director General de Desenvolupament i Estratègia
Renfe-Operadora

Vocal
Elena González Gómez
Directora de Societats d’Integració, Filials i Participades
Adif

Vocal
Manuel Valdés López
Gerent de Mobilitat i Infraestructures
Ajuntament de Barcelona

Vocal
Marc Sanglas  Alcantarilla
Secretari de Mobilitat i Infraestructures
Generalitat de Catalunya

Vocal
Jorge Ballesteros Sánchez
Subdirector General de Plans i Projectes. DG Ferrocarrils
Adif Alta Velocidad

Oficina tècnica


Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Carrer Segadors, 2, 5a planta. 08030 Barcelona
Telèfon 93 274 08 01- Fax 93 274 07 91
infocomunicacion@barcelonasagrera.com

Consell d’Administració 2018CONTACTAR | AVÍS LEGAL