Informació institucional, organitzativa i de planificació

D’acord amb l’article 6è de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Barcelona Sagrera Alta Velocitat publica en aquest apartat una sèrie de documents amb la informació institucional i organitzativa de la Societat, amb l’objecte d’ampliar i reforçar la transparència de la nostra activitat pública.

» Objectius i funcions de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

» Organigrama

transparencia_organigrama_ca

transparencia_institucional



CONTACTAR | AVÍS LEGAL