El conveni

El 12 de juny de 2002 el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van formalitzar un Conveni que recollia les actuacions necessàries per a la implantació de l’alta velocitat a Barcelona i la intervenció que cada una d’aquestes administracions tindria en el projecte.

Resum dels acords:

Creació de la Societat (acord quart), amb els objectius de facilitar la coordinació i l’execució de les actuacions i promoure i gestionar la transformació urbanística.

Funcions de la Societat (acord cinquè), coordinar els diferents projectes, promocionar el desenvolupament urbanístic derivat del planejament i projectar i executar les obres que els socis li deleguin.

Destí dels aprofitaments urbanístics (acord setè), els signants acorden destinar els aprofitaments urbanístics al compliment de les obligacions urbanístiques i als projectes i obres del conjunt.

Coordinació de les obres i assignació dels recursos (acord novè/ annex III), la Societat coordinarà les etapes de les obres i l’assignació dels recursos.

Document PDF (ESP) Acord entre administracions

Descarregar

conveni1

Addenda al Conveni de 2002

En 2009, les administracions van acordar signar una Addenda al Conveni subscrit en 2002. Els motius són, d’una banda, l’actual situació del mercat immobiliari que altera l’esquema de finançament previst, i de l’altra, l’important increment dels costos reservats per a l’execució de l’estació que s’estimen en 702,5 M€.

Així, les parts van acordar que el Ministeri de Foment aportarà a Adif 255 M€ a càrrec de les inversions en infraestructures que l’Estat destina a Catalunya. Adif aportarà directament 161 M€ per a la construcció de l’estructura, instal•lacions i serveis ferroviaris de l’estació. I la resta, 286,5 M€, serà també aportada per Adif però a càrrec dels aprofitaments urbanístics. El Planejament els fixa en 180.000 m2 d’edificis complementaris associats a l’estació d’ús terciari, hoteler i l’aparcament.

Signatura del Protocol d’Intencions

El protocol d’intencions signat pel Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Barcelona, el 10 de juliol de 2013, garanteix el desenvolupament de l’estació de la Sagrera, que atendrà les necessitats de mobilitat dels ciutadans, facilitarà l’accessibilitat i el desenvolupament de la ciutat. El protocol es basa en l’optimització del projecte per racionalitzar el seu cost, mantenint la funcionalitat i operativitat ferroviària de l’estació i defineix un nou model de finançament basat en la gestió de la superfície comercial que inclou la participació d’un inversor privat.

conveni2CONTACTAR | AVÍS LEGAL