FINCA RESIDENCIAL DE PROTECCIÓ OFICIAL A PREU CONCERTAT AL COSTAT DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA

Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita l’alienació, mitjançant concurs, de la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, al districte de Sant Andreu.

Imatges de les obres

Les obres d’accés a l’estació mostren part de les cobertures ferroviàries sobre les quals es construirà el gran parc. Una vegada acabada l’excavació de l’estructura de l’estació, s’ha realitzat la llosa de fonamentació de formigó armat de 2’5m d’alçada. En aquests moments els trens entre Barcelona i Maçanet circulen per l’interior de l’estació i ja estan finalitzats també el nivell del vestíbul i la primera planta d’aparcaments. Actualment s’està executant la urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou.

Futura estació

L’estació central de la Sagrera serà un centre estratègic del transport a Catalunya. Connectarà: alta velocitat, rodalies, metro, autobús interurbà, autobús urbà, taxi i vehicle privat. La urbanització de nous carrers la integraran en la ciutat i dues vies soterrades la uniran directament amb les autopistes i les rondes.

El parc

Descarregar

El projecte

CAT / ES

EN / FRCONTACTAR | AVÍS LEGAL