S’INICIEN LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO I BERENGUER DE PALOU ENTRE ELS CARRERS COSTA RICA I FERRAN TURNÉ


Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat per encàrrec de l’Ajuntament, compten amb una inversió de 6,9 M€


Aquest dilluns s’inicien els treballs d’urbanització d’un àmbit de més de 20.000 m2 ubicat en l’àrea de transformació de la futura estació de la Sagrera, a Sant Andreu, en els eixos viaris del carrer Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné.

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, incorporar carril bici a l’interior de l’àmbit, crear noves zones d’estada i col·locar nou arbrat, enllumenat i mobiliari urbà per aconseguir millorar la mobilitat del vianant, pacificar el trànsit rodat i dotar la urbanització de l’àmbit d’un alt grau de qualitat.

En concret, el carrer Gran de la Sagrera tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació. La vorera mar serà de 5 m d’amplada i comptarà amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, i la vorera muntanya es reposarà parcialment fins a una amplada de 2,20 m, coincidint amb el límit dels parterres existents.

Pel que fa al carrer de Garcilaso, hi haurà dues zones: per sota del carrer Berenguer de Palou s’habilita una zona d’aparcaments en cordó; al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un carril bus adjacent a la vorera. Respecte el carrer de Berenguer de Palou, es renovarà completament.

La urbanització es completarà mitjançant l’obertura parcial de dos eixos de vianants que permetran l’accés dels vehicles d’emergència a totes les parcel·les edificables de l’interior de l’àmbit. També incorporaran carrils bici.

Un element important del projecte és que contempla la recuperació i implantació de la Font de Can Gaig. Es tracta d’una font de pedra ubicada originalment a la cruïlla actual del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Garcilaso. L’any 2001, es va retirar com a conseqüència del desús i estat de conservació. Amb les noves urbanitzacions, la font restaurada, se situarà en una ubicació similar a l’original.

Veure notícia Ajuntament de Barcelona

Veure projecte i previsió de les fases de l’obraCONTACTAR | AVÍS LEGAL