RESULTAT DEL CONCURS D’IDEES PER AL SECTOR DE PRIM


Barcelona Sagrera Alta Velocitat ha premiat el concurs d’idees per a les propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del PGM del Sector de Prim als projectes Sínia Tòkio de l’Arquitecte Joan Forgas Coll (FORGAS ARQUITECTES SLP) i Antropia Urbana de l’Arquitecte Oriol Martori i Gallissà (URBANING, Ideem Innova, SL)


Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per encomana de l’Ajuntament de Barcelona, va posar en marxa al juliol de 2017 aquest concurs d’idees amb l’objectiu d’obtenir el màxim número de propostes d’ordenació que han de permetre formular una nova Modificació del PGM a l’àmbit de Prim. Aquest concurs partia amb les premisses de mantenir l’actual IES Salvador Seguí i la masia de Can Riera, respectar en lo possible la traça de la Riera d’Horta i situar els equipaments acordats amb les diferents entitats veïnals tot mantenint els paràmetres urbanístics de sòl i sostre de la Modificació del PGM aprovada l’any 2010.

El passat dilluns 27 en una acte públic, el Jurat del concurs, presidit pel Regidor de Sant Martí, Sr. Josep Maria Montaner, i integrat per diversos càrrecs i tècnics municipals, membres del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, així com membres de les associacions veïnals i de propietaris de l’àmbit, van donar a conèixer el nom dels equips, que van presentar les propostes de manera anònima, i les puntuacions atorgades.

La proposta anomenada Sínia Tòkio de l’Arquitecte Joan Forgas Coll, de FORGAS ARQUITECTES SLP, va obtenir per part del Jurat la major puntuació amb 83 punts sobre 100. El Jurat va considerar aquesta com la proposta que millor respon al que necessita i busca l’Ajuntament per a aquest barri així com a les necessitats que reclamen els veïns. D’aquesta proposta sobresurt la integració que es fa de la Riera d’Horta i de la Masia de Can Riera que acaben creant un espai públic de gran qualitat i que s’envolta de diversos equipaments.

L’altre proposta que va resultar premiada amb 69 punts sobre 100 va ser la anomenada Antropia Urbana de l’Arquitecte Oriol Martori i Gallissà de URBANING, Ideem Innova, SL.

Des d’ara i fins al febrer de 2017 es durà a terme un procés de participació entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats veïnals i els equips de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. per a debatre i millorar les propostes premiades. L’objectiu final ara és disposar d’un document de base que permeti l’any que ve redactar i iniciar els tràmits d’aprovació d’una nova Modificació del PGM del Sector de Prim que reculli les demandes veïnals i permeti iniciar definitivament la transformació d’aquest àmbit urbà que ha de permetre millorar la continuïtat urbana entre els Districtes de Sant Martí i Sant Andreu.

Enllaç al perfil del contractant

Sínia Tokio una de les propostes premiades Sínia Tokio una de las propuestas premiadasCONTACTAR | AVÍS LEGAL