La vil·la romana romana trobada a la Sagrera es documentarà


Les restes arqueològiques es documentaran en una memòria científica, se’n farà una reconstrucció en 3D, es conservaran objectes i es restaurà un mosaic de 50 metres quadrats.


Les restes de 1.100 m2 es van localitzar durant els treballs de moviment de terres en el traçat de la plataforma del vial segregat per a vehicles a l’entorn del Pont del Treball. Davant aquesta descoberta i d’acord amb els informes emesos pels arqueòlegs de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han acordat documentar la troballa en una memòria científica, conservar objectes i restaurar alguns murals i un mosaic “opus tessellatum” de 50 metres quadrats i, alhora, garantir la màxima difusió i divulgació dels seus resultats per tal de fer públic l’interès científic d’aquesta troballa.

Enllaços relacionats:

Veure notícia de l’Ajuntament de Barcelona

Detalle del mosaico encontrado en la SagreraDetall del mosaic trobat a la SagreraCONTACTAR | AVÍS LEGAL