Inici de la segona fase de la construcció del pont provisional de Sant Adrià


Els treballs consisteixen en el muntatge de les bigues entre la pila central i l’estrep del costat mar


El pas de la Línia d’Alta Velocitat, la cobertura de la infraestructura ferroviària d’ample convencional i la construcció dels vials soterrats per a vehicles paral·lels a aquesta plataforma obliga a construir un pont provisional i enderrocar l’actual.

Adif va iniciar la primera fase dels treballs el passat 12 de juliol amb el tancament de la zona d’obres i el desviament i reposició de les canalitzacions dels serveis afectats.

La segona fase per completar la construcció del tauler del pont provisional de Sant Adrià es va iniciar la passada nit 14 d’octubre. Aquests treballs es realitzen en horari nocturn per evitar afectacions en el trànsit dels trens.

Les obres consisteixen en el muntatge de les cinc bigues transversals del segon va del tauler, d’una longitud aproximada de 26 m cadascuna, entre la pila central i l’estrep costat mar. Posteriorment, es col·loquen damunt de les bigues unes peces denominades prelloses, sobre les quals es formigonarà la llosa superior del tauler.

El pont provisional, que estarà situat en paral·lel a l’existent, a uns 3 m de distància en direcció a La Sagrera, enllaçarà amb el carrer de Sant Adrià en les proximitats dels carrers Doctor Balari i Jovany i Ferran Junoy, a través d’un desviament provisional de 287 m de longitud.

La nova estructura sobre les vies d’ample convencional tindrà una longitud de 45,7 m de longitud, distribuïts en dues obertures, i estarà formada per un tauler de 16,2 m d’amplada, amb una vorera de 2 m d’ample i una calçada de 6,8 m, amb dos carrils per a cada sentit de circulació.

Enllaços relacionats:

Veure notícia d’Adif

Trabajos previos a la colocación de las vigas del lado mar del puente de Sant AdriàTreballs previs a la col·locació de les bigues del costat mar del pont de Sant AdriàCONTACTAR | AVÍS LEGAL