INICI D’OBRES DE LA PROVA PILOT DEL PARC DEL CAMÍ COMTAL A SANT ANDREU


La urbanització provisional de la prova pilot del parc del Camí Comtal, situada entre els carrers de Sant Adrià i del Doctor Balari i Jovany es realitzarà sense afectació a la mobilitat i està previst que finalitzi al setembre.


Es tracta d’una actuació provisional que té com a objectiu homologar i testar els elements i els sistemes constructius del projecte del parc del Camí Comtal que es construirà sobre la futura cobertura ferroviària.

La voluntat d’aquesta urbanització provisional, a banda de la comprovació dels materials (paviments, bancs, fanals, vegetació, sistemes de drenatge, etc.), és facilitar l’accessibilitat a l’entorn mentre duren les obres de l’estació de Sant Andreu Comtal i dignificar l’espai. La urbanització, que es realitza sobre el futur vial del carrer de Sant Adrià, actualment desviat amb motiu de les obres ferroviàries, té una superfície total de 706 m².

L’obra és finançada per l’Ajuntament de Barcelona en un 70% i per Barcelona Sagrera Alta Velocitat en un 30%. S’ha adjudicat a l’empresa constructora Eurocatalana Obres i Serveis, SL per un import de 49.421,29 € més IVA. En aquesta actuació on es recullen materials, instal·lacions i mobiliari que conformaran el futur parc del Camí Comtal participen diferents empreses que patrocinen la prova pilot cedint els seus materials.

Veure notícia Ajuntament de Barcelona

Urbanització provisional de la prova pilot del parc del Camí Comtal Urbanización provisional de la prueba piloto del parque del Camí ComtalCONTACTAR | AVÍS LEGAL