FINCA RESIDENCIAL AL COSTAT DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita l’alienació, mitjançant subhasta pública a l’alça, de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.


L’objectiu de la licitació és atreure les millors ofertes pera l’alienació de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Les característiques del solar són:

Superficíe del solar 1.512,59 m2
Edificabilitat total màxima 8.221,00 m2
Edificabilitat màxima per a habitatge lliure 7.436,00 m2
Edificabilitat per a ús comercial/terciari 875,00 m2
Nº màxim d’habitatges 91
Import mínim de alienació 6.409.038,17 € (IVA exclòs)
Càrregues d’urbanització a soportar pel qui adquireix 2.910.729,67 € (IVA exclòs)

La documentació tècnica es pot obtenir en:

Enllaç al perfil del contractant

Enllaç dossier de venda

Enllaç anunci en el BOE

Solar adjudicat Solar adjudicadoCONTACTAR | AVÍS LEGAL