CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT


El Consell d’Administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA s’ha reunit en sessió ordinària aquesta tarda a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya.


En la sessió del Consell d’Administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, celebrada aquesta tarda, han estat nomenats: Juan Bravo Rivera com a Vicepresident tercer del Consell d’Administració de la Societat, Miguel Nieto Menor com a Secretari del Consell, Rosa María Iglesia Regidor com a Vicesecretaria i Manuel Fresno Castro com a vocal del Comité d’Auditoria de la Societat.

A continuació, el director general de BSAV, Joan Baltà, ha informat sobre l’estat de la operació urbanística i patrimonial de la Societat, així com de les gestions realitzades per a la implantació i el trasllat dels nous tallers de Renfe Operadora fora de l’entorn de la Sagrera. Per la seva banda Adif ha informat sobre l’estat dels projectes i de les obres de les estacions i de les infraestructures ferroviàries.

Seguidament, s’ha aprovat l’addenda al Conveni entre Adif i ADIF AV i la Societat per a la transmissió dels sòls alliberats d’ús ferroviari; i s’ha atorgat al Director General dels poders per a la seva subscripció i la venda de les finques corresponents.

També s’ha aprovat el Plec de condicions Particulars per a la venda de la finca FR.05 al polígon d’actuació urbanística 1 del sector Entorn Sagrera; i s’ha atorgat de poder suficient al Director General per procedir a la seva licitació, així com per subscriure quants documents públics i privats siguin necessaris per portar a efecte aquesta transmissió. Finalment, s’ha procedit a la formulació i aprovació dels comptes anuals i a la presentació de l’informe de gestió de l’exercici 2016.

El secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, que ha presidit el consell d’administració de la Societat ha anunciat en roda de premsa l’inici de les obres del col·lector de Prim, abans de l’estiu i les obres de l’estació de la Sagrera i els seus accessos a la tardor.

Veure notícia Ajuntament de Barcelona.

Consell d'Administració Consejo de AdministraciónCONTACTAR | AVÍS LEGAL