Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita varis serveis per a la redacció de projectes constructius


Es liciten els serveis de redacció dels projectes constructius de les urbanitzacions viàries de l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu i de les instal•lacions, pavimentació i acabats dels túnels viaris de la Sagrera.


El Consell d’administració de l’empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat va aprovar el passat mes de juliol, entre d’altres, la licitació dels contractes de serveis per a la redacció dels projectes constructius següents:

– Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu de la urbanització viària de l’àmbit de la Sagrera. L’objecte d’aquesta contractació és la reposició o remodelació dels vials, zones verdes i serveis afectats per les obres ferroviàries. El pressupost net base de licitació és de 145.000 euros i el temps d’execució de sis mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 30 d’octubre de 2009 a la seu de la Societat.

– Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu de la urbanització viària de l’àmbit de Sant Andreu. L’objecte d’aquesta contractació és la reposició o remodelació dels vials, zones verdes i serveis afectats per les obres ferroviàries. El pressupost net base de licitació és de 150.000 euros i el temps d’execució de sis mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 30 d’octubre de 2009 a la seu de la Societat.

– Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu de les instal·lacions, pavimentació i acabats dels túnels viaris de la Sagrera. L’objecte d’aquesta contractació és la construcció de les instal·lacions necessàries per a l’explotació segura d’aquest túnels, la pavimentació de calçades, voreres i senyalització viària i el acabats com ara els aplacats laterals en els tram on els murs s’hagin construït mitjançant pantalles no encofrades. El pressupost net base de licitació és de 202.000 euros i el temps d’execució de sis mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 30 d’octubre de 2009 a la seu de la Societat.

Enllaços relacionats:

Descarregar els plecs a la secció licitacions obertes

Ámbito del proyecto de urbanización (esta imagen se ha actualizado el 16 de octubre dado que por error se publicó otra)Àmbit del projecte d'urbanització (aquesta imatge s'ha actualitzat el 16 d'octubre donat que per error es va publicar una altra)CONTACTAR | AVÍS LEGAL