BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA UN CONCURS D’IDEES PER DEFINIR L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE PRIM


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la contractació per procediment obert d’un concurs d’idees per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del PGM al sector de Prim a Barcelona.


L’objectiu del concurs és atreure les millors idees per formular una Modificació del Pla General Metropolità al Sector de Prim a Barcelona. Barcelona Sagrera Alta Velocitat té l’encomana municipal de redactar aquest planejament a partir de les propostes guanyadores del concurs.

L’àmbit del concurs se situa al Districte de Sant Martí a l’entorn de la Rambla de Prim, i abasta una superfície de 194.764 m2 i una edificabilitat, principalment d’ús residencial, de 296.795 m2 de sostre. Això representen aproximadament 3.309 nous habitatges dels quals un 45% (1.489) seran de protecció oficial.

Aquest sector comptarà amb un mínim de 58.370 m2. de zones verdes i 21.521 m2 de sòl per a equipaments públics entre els que hi haurà, entre d’altres, una escola bressol, una escola d’infantil i primària, el manteniment del IES Salvador Seguí, un nou Centre d’Atenció Primària, una residencia per a gent gran i centre de dia, un nou pavelló poliesportiu, un centre cívic, una biblioteca i 200 habitatges dotacionals.

L’ordenació haurà de preveure la conservació d’edificacions preexistents com la Masia de Can Riera i l’Institut Salvador Seguí, així com les infraestructures i els sistemes planificats, com el Metro, el ferrocarril i el parc del Camí Comtal.

El concurs valorarà la integració amb la trama urbana existent, la qualitat urbana de l’ordenació, la qualitat arquitectònica de les edificacions, l’estudi dels equipaments, les propostes mediambientals i la gestió i l’execució urbanística.

El concurs d’idees de Prim és obert a equips amb titulació adequada i que disposin d’almenys un arquitecte superior, i es realitza amb un jurat amb àmplia representació municipal, tècnica i veïnal. S’atorgaran 4 premis de 4.500 euros cadascun.

La documentació tècnica es pot obtenir en la següent adreça ftp://mail.barcelonasagrera.com/.
Usuari: cprim
Contrasenya: 2017Concurs

– La presentació de la documentació administrativa té com data límit les 12 hores del 15 de setembre de 2017 a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5ª, 08030 Barcelona.

– La presentació de propostes tècniques té com data límit les 12 hores del 27 d’octubre de 2017 a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5ª, 08030 Barcelona.

– L’obertura pública de les propostes tècniques i dels lemes guanyadors es realitzarà el 27 de novembre de 2017 a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5ª, 08030 Barcelona.

Enllaç al perfil del contractant

Enllaç al BOE publicat el 22 de juliol

En vermell el límit del sector de Prim En rojo el límite del sector de PrimCONTACTAR | AVÍS LEGAL