BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO I BERENGUER DE PALOU, ENTRE COSTA RICA I FERRAN TURNÉ


Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, compten amb una inversió de 6,9 M€


La Comissió executiva de Barcelona Sagrera Alta Velocitat va aprovar, el 20 de març, la licitació de les obres d’urbanització dels eixos viaris del carrer Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné.

L’objectiu principal és millorar l’espai urbà i dinamitzar aquest entorn al costat de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant a dia d’avui.

En totes les actuacions es preveu implantar arbrat nou d’alineació, mobiliari i punts de llum sobre columnes d’enllumenat per aconseguir millorar la mobilitat del vianant, pacificar el trànsit rodat i dotar la urbanització de l’àmbit d’un alt grau de qualitat.

En concret, el carrer Gran de la Sagrera tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació. La vorera mar serà de 5 m d’amplada i comptarà amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, i la vorera muntanya es reposarà parcialment fins a una amplada de 2,20 m, coincidint amb el límit dels parterres existents.

Pel que fa al carrer de Garcilaso, hi haurà dues zones: per sota del carrer Berenguer de Palou s’habilita una zona d’aparcaments en cordó; al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un carril bus adjacent a vorera. Respecte el carrer de Berenguer de Palou, es renovarà completament.

La urbanització es completarà mitjançant l’obertura parcial de dos eixos de vianants que permetran l’accés dels vehicles d’emergència a totes les parcel·les edificables de l’interior de l’àmbit. També incorporaran carrils bici.

Un element important del projecte és que contempla la recuperació i implantació de la Font del Gaig. Es tracta d’una font de pedra ubicada originalment a la cruïlla actual del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Garcilaso. L’any 2001, es va retirar com a conseqüència del desús i estat de conservació. Amb les noves urbanitzacions, la font restaurada, se situarà en una ubicació similar a l’original.

Veure notícia de l’Ajuntament de Barcelona

Veure perfil del contractantCONTACTAR | AVÍS LEGAL