BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA LA REDACCIÓ D’UN CARRIL-BICI


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi de alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.


L’objecte de la contractació és l’establiment dels termes i condicions que regiran el contracte per a la redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

Aquest carril-bici discorrerà per carrers del districte de Sant Andreu des de l’encreuament dels carrers Escoles i Clot fins a l’encreuament del carrer Ciutat d’Asunción amb el passeig de Santa Coloma, amb alguns altres trams que permetran l’enllaç amb carrils bici existents i/o previstos a la zona. A títol indicatiu, s’adjunta plànol dels carrils bici a projectar (en color verd).

L’import base de licitació és de 30.000 € sense IVA i el temps d’execució de sis mesos. La presentació d’ofertes té com data límit les 13 hores del 7 de març de 2017 a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5ª, 08030 Barcelona.

Enllaç al perfil del contractant

Enllaç al BOE publicat el 20 de febrer

Enllaç al DOUE publicat el 16 de febrer

Anunci rectificatiu publicat el 21 de febrer

Enllaç al BOE correcció de dates publicat el 27 de febrerCONTACTAR | AVÍS LEGAL