BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA LA REDACCIÓ DE LES SEPARATES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU DEL SECTOR ENTORN SAGRERA


Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D.


L’objecte de la contractació és l’establiment dels termes i condicions que regiran el contracte inclosa l’assistència tècnica en la fase d’aprovació dels projectes per l’Administració competent.

Aquest projecte preveu que les obres d’urbanització s’executin en etapes diferents, en funció de la disponibilitat dels terrenys. L’àmbit i els límits superficials de les actuacions a projectar es defineixen en la fotografia annexa. En ella es dibuixen els àmbits A, B, C i D en què es divideix l’execució de les primeres fases d’obra.

• L’àmbit A és la urbanització dels entorns de dues finques edificables.

• L’àmbit B és la urbanització dels entorns d’una finca edificable i de la biblioteca pública Marina Clotet, ja en funcionament.

• L’àmbit C és la urbanització dels entorns d’un equipament poliesportiu i d’un equipament cultural (Nau Ivanow).

• L’àmbit D és la urbanització dels entorns d’un futur equipament educatiu en la confluència dels carrers Berenguer de Palou i Ferran Turné.

L’import base de licitació és de 90.000 € sense IVA i el temps d’execució de vint-i-quatre mesos. La presentació d’ofertes té com data límit les 13 hores del 17 de febrer de 2017 a la seu de les nostres oficines, carrer Segadors, 2, 5ª, 08030 Barcelona.

Enllaç al perfil del contractant

Enllaç al BOE publicat el 26 de gener

Enllaç al DOUE publicat el 25 de generCONTACTAR | AVÍS LEGAL