Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita el projecte de construcció del nou taller de Renfe a Sant Andreu Comtal


Es licita la redacció del projecte de construcció del nou taller convencional de Renfe a Sant Andreu Comtal, de les cobertures dels seus accessos i del tram de túnel viari situat entre el taller i el passeig de Santa Coloma.


El Consell d’administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat va aprovar, durant el passat mes de juliol, la licitació del contracte de serveis per a la redacció del projecte de construcció del nou taller convencional de Renfe a Sant Andreu Comtal, de les cobertures dels seus accessos i del tram de túnel viari situat entre el taller i el passeig de Santa Coloma.

L’objecte del contracte inclou l’interior del taller amb una nau única de 5 vies de 230 m sota una cobertura capaç de suportar una zona verda urbanitzada i oberta a l’ús públic; vies de maniobra i rampa d’accés rodat apte per a camions des dels carrers de la ciutat, així com l’accés per a treballadors, sortides d’emergència i els elements de ventilació necessaris.

La cobertura dels accessos al taller inclou dos trams de les vies generals d’ample convencional, un de 300 m de longitud en l’accés sud al taller i un altre de 130 m de longitud en l’accés nord.

El túnel viari tindrà una altura mitjana d’uns 5,5 metres apta per a tres carrils de circulació a 60 km/h amb voral de seguretat i sortides d’emergència.

L’import base de licitació és de 1.134.000 euros i el temps d’execució de 10 mesos. La data límit de presentació de les ofertes és el 17 de novembre de 2010 abans de les 13 h a la seu de les nostres oficines, carrer dels Segadors, 2, 5è. 08030 Barcelona.

Enllaços relacionats:

Perfil del contractant

Ámbito del proyecto de construcció del nuevo taller de Sant Andreu Comtal y última fase del túnel viarioÀmbit del projecte de construcció del nou taller de Sant Andreu Comtal i última fase del túnel viariCONTACTAR | AVÍS LEGAL