BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT LICITA EL CONTRACTE DE SERVEIS DE COMPTABILITAT I ASSESSORAMENT FISCAL


S’adjunten els plecs de prescripcions tècniques particulars i de condicions particulars.


A causa d’un error detectat en el perfil del contractant adjuntem els plecs de prescripcions tècniques particulars i del plec de condicions particulars per a la licitació, per procediment obert, del contracte de Serveis de comptabilitat i d’assessorament fiscal de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.CONTACTAR | AVÍS LEGAL