Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita diversos serveis del Pla de Comunicació


Es liciten els serveis de seguiment fotogràfic i de vídeo de les obres d’infraestructura del tren d’alta velocitat a la Sagrera – Sant Andreu i el desenvolupament del model virtual de l’actuació.


El Consell d’administració de l’empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat va aprovar el passat mes de juliol, entre d’altres, la licitació dels contractes de serveis per al seguiment fotogràfic i de vídeo de les obres d’infraestructura de l’alta velocitat a la Sagrera – Sant Andreu i el servei de desenvolupament del model virtual de l’actuació.

Aquests serveis es contemplen en el Pla de Comunicació de l’empresa com accions indispensables per a la divulgació i comprensió de la transformació de l’àmbit de la Sagrera – Sant Andreu.

L’objecte de la contractació del servei del seguiment fotogràfic i de vídeo de les obres en la Sagrera- Sant Andreu és el de disposar d’un banc d’imatges descriptives de l’evolució de les obres en els moments més significatius i dels processos constructius de l’actuació fins a la seva finalització, amb la finalitat de tenir informació gràfica del conjunt de les obres, reflectir el procés constructiu que viu l’obra i veure la transformació del territori en pocs minuts. El pressupost net base de licitació és de 640.000 euros i el temps d’execució és de 48 mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 13 de novembre de 2009 a la seu de la Societat.

L’objecte de la contractació del servei de generació d’imatges virtuals és el de crear un model virtual interactiu de l’àmbit d’actuació amb la finalitat de disposar d’infografies realistes per millorar la comprensió dels projectes i de les propostes urbanístiques. El pressupost net base de licitació és de 297.000 euros i el temps d’execució és de 48 mesos. La data límit de presentació de les ofertes és abans de les 13 h del 13 de novembre de 2009 a la seu de la Societat.

Enllaços relacionats:

Descarregar els plecs a la secció licitacions obertes

Àmbit dels Projectes d'urbanitzacióÁmbitos de los Proyectos de urbanizaciónCONTACTAR | AVÍS LEGAL