ADJUDICADA UNA FINCA RESIDENCIAL AL COSTAT DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA


La Comissió Executiva de Barcelona Sagrera Alta Velocitat ha aprovat en la reunió mantinguda avui l’adjudicació d’una parcel·la situada a l’entorn de la futura estació de la Sagrera per un import superior als 10,4 milions d’euros.


Aquesta finca, la licitació de la qual mitjançant subhasta pública va ser acordada pel Consell d’Administració de BSAV al maig de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat mes de juny, és resultant del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) número 1 del planejament urbà en el sector de l’entorn de la Sagrera.

El preu mínim de venda es va establir en 6.409.038,17 euros (IVA exclòs) i addicionalment, l’adjudicatari haurà d’assumir les càrregues urbanístiques pendents que s’estimen en 2.910.729,67 euros (IVA exclòs).

Després de la recepció i admissió de quatre proposicions i l’obertura de les ofertes, la Comissió Executiva de la societat ha acordat adjudicar la parcel·la a la proposta més avantatjosa, presentada per la promotora Corp Edificacions, per un import de 10.445.000 euros (IVA exclòs), la qual cosa suposa un 63% d’increment sobre el preu mínim de licitació.

Les característiques del solar són:
Superfície del solar 1.512,59 m2
Edificabilitat total màxima 8.221 m2
Edificabilitat màxima per a habitatge lliure 7.436 m2
Edificabilitat per a ús comercial/terciari 875 m2

Veure notícia d’Adif

Enllaç dossier de venda

Solar adjudicat Solar adjudicadoCONTACTAR | AVÍS LEGAL