ADIF REPRÈN LES OBRES DE L’ESTRUCTURA DE L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA


Els treballs consisteixen a culminar l’execució de la llosa inferior de l’estructura de l’estació de la Sagrera


Les obres del projecte d’estructura consten de dues fases principals, la primera d’elles consistent en la posada en servei dels corredors ferroviaris de rodalies de les línies Barcelona-Mataró i Barcelona-Granollers-Sant Celoni per l’interior de la futura estació.

La segona fase principal servirà per a la posada en servei del corredor d’alta velocitat, també per l’interior de la futura infraestructura.

En aquestes dues fases, el projecte contempla l’execució de la llosa inferior, la reubicació de les línies ferroviàries d’ample convencional existents sobre la llosa, l’execució de forjats per a aparcaments, vestíbuls i ressituar la Línia d’Alta Velocitat així com l’execució de la coberta de l’estació.

Entre les principals característiques de l’estructura de l’estació de la Sagrera, destaca la seva longitud que serà de 550 m, la seva amplària que aconseguirà els 80 m per al nivell de rodalies, amb capacitat per 8 vies i 4 andanes, i de 130 m pel de alta velocitat, que podran albergar fins a 10 vies i 5 andanes. La seva superfície aconseguirà els 259.000 m2 i a més s’executarà una fonamentació per 180.000 m2 d’edificis destinats a ús terciari.

La primera fase de les obres reiniciades avui permetran avançar en la finalització de la llosa inferior de la futura estació intermodal. Per a això, es realitzarà la neteja i adequació del fons de la part ja excavada, acabant també els treballs pendents d’excavació per a l’execució d’aquesta llosa, així com de les galeries inferiors.

A més, s’executaran obres per a la connexió de les pantalles ja realitzades amb la llosa i d’impermeabilització. També està previst iniciar durant el mes de març les obres d’armat, encofrat i formigonat de la llosa inferior, que una vegada finalitzada, permetrà resituar les línies de rodalies sobre ella i executar el forjat del vestíbul de l’estació.

Veure noticia d’Adif Alta Velocidad

Veure notícia de l’Ajuntament de BarcelonaCONTACTAR | AVÍS LEGAL