Adif ha iniciat les obres de cobertura de l’estació de Sant Andreu Comtal


Adif ha iniciat l’execució de la cobertura corresponent a la part central de la cobertura, que s’ha dividit en 9 fases. La primera d’elles té una superfície d’1.800 m2 i correspon a la zona on se situarà el futur edifici de viatgers.


La llosa de cobertura de la nova estació de Sant Andreu Comtal ocupa una superfície total de 13.874,8 m2 de superfície, dels quals 10.756 m2 corresponen a la part central i els 3.118,8 m2 restants se situen en els extrems. D’aquests últims, que s’executen mitjançant bigues prefabricades, ja s’han finalitzat 1.508,9 m2. En la nova fase de les obres de construcció de l’estructura de la futura estació, Adif ha iniciat l’execució de la cobertura corresponent a la part central de la cobertura, que s’ha dividit en 9 fases. La primera d’elles té una superfície d’1.800 m2 i correspon a la zona on se situarà el futur edifici de viatgers.

L’antic edifici de l’estació de Sant Andreu Comtal inspira la ubicació de la nova estació, molt propera a la seva ubicació original. Així com aquesta té les andanes a cel obert, la nova infraestructura semisoterrada s’integrarà al gran parc, d’on sobresortirà únicament el vestíbul d’accés. La configuració de les platges ferroviàries farà possible que la cobertura en el costat mar (est) quedi a nivell del parc i dels carrers adjacents. En el costat muntanya el nivell original de la ciutat quedarà per sota del de la cobertura generant-se una façana de vidre que servirà per permetre la visió dels trens i l’entrada de llum natural a l’estació així com per esmorteir la contaminació acústica procedent de l’estació. L’accés nord al vestíbul serà adaptat des de la plaça de l’Estació. En el costat sud, una escala salvarà el desnivell des del carrer fins a la cota del parc.

Enllaços relacionats:

Veure notícia d’Adif

Montaje de la armadura para la ejecución de la losa de cobertura de la estación de Cercanías de Sant Andreu Comtal.Muntatge de l'armadura per a l'execució de la llosa de cobertura de l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal.CONTACTAR | AVÍS LEGAL