Adif Alta Velocidad adjudica la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera


El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Euroestudios per 1,5 milions d’euros i un termini d’execució estimat de 15 mesos.


El Ministeri de Foment, a través d’Adif Alta Velocitat, ha adjudicat la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera a l’empresa Euroestudios, SL per un import d’1.549.119 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució estimat de 15 mesos.

L’objectiu de la licitació dels serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera és adaptar els projectes previstos i en execució a l’entorn de la nova Estació als condicionants tant de termini com a pressupostaris establerts en el protocol d’intencions signat al juliol de 2013 per la Ministra de Foment, Ana Pastor i el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Els projectes bàsic i de construcció d’arquitectura i instal·lacions de l’estació de la Sagrera es dissenyaran prenent com a base la configuració final descrita en els estudis i programes de necessitats funcionals, contemplant el disseny de zones comercials, andanes, aparcaments, urbanització exterior, instal·lacions ferroviàries i externes i l’equipament de mobiliari i senyalització, entre altres aspectes.

El procés de contractació s’havia suspès cautelarment després de la presentació d’una reclamació per part del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Aquest Tribunal va emetre una resolució en la qual desestima pràcticament la totalitat de les pretensions del reclamant i decreta l’aixecament de la suspensió del procediment de contractació.

La resolució del citat Tribunal únicament anul·lava un apartat de les clàusules de solvència econòmica que figurava en l’anterior plec de condicions, en el qual s’exigia l’existència d’un segur de riscos professionals per import equivalent al 75% del pressupost de licitació.

D’acord amb aquesta resolució, Adif Alta Velocitat va elaborar un nou plec en el qual s’anul·lava aquest requisit de solvència mantenint la resta de condicions del plec inicial.

Veure notícia d’Adif Alta VelocitatCONTACTAR | AVÍS LEGAL