Adif Alta Velocidad estableix noves dates de licitació per a la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera.


Publicada en el BOE la Resolució de l’Entitat Pública Empresarial Adif Alta Velocitat per la qual s’estableixen noves dates del procediment de contractació “Serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera”.


El Ministeri de Foment, a través d’Adif Alta Velocitat, ha publicat en el BOE la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals pel qual es comunica anul·lar i deixar sense valor i cap efecte el recurs interposat amb data 16 d’octubre que va suposar la publicació en el BOE, en data 24 d’octubre, la suspensió del procediment de contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte d’arquitectura i instal·lacions de l’Estació de la Sagrera.

I s’estableixen les següents dates relatives a la licitació del procediment d’aquesta contractació:

• Data límit d’obtenció de documentació i informació: 4 de gener de 2016.

• Data de presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: 11 de gener de 2016, fins a les 12:00 hores.

• Obertura d’ofertes: 28 de gener de 2016.

Veure anunci BOE

Veure notícia AdifCONTACTAR | AVÍS LEGAL