Adif Alta Velocidad adjudica la construcció del nou col·lector de la Rambla Prim


El Ministeri de Foment, a través d’Adif Alta Velocidad, ha adjudicat la construcció del nou col·lector de la Rambla Prim a la UTE Dragados, SA-Tecsa per un import de 10.473.292 euros (IVA inclòs) i un termini estimat de 13 mesos.


El nou col·lector de la Rambla Prim, adjudicat a la UTE Dragados-Tecsa, ambdues companyies del grup ACS, tindrà una longitud de 493,3 m, dividit en quatre trams i la seva execució permetrà compatibilitzar-ho amb la nova disposició de la plataforma ferroviària en aquest àmbit, ja que el seu actual emplaçament interfereix amb la futura disposició de les vies ferroviàries i la urbanització d’aquest sector.

Aquest nou col·lector connectarà amb els de els carrers Onze de Setembre, Riera d’Horta i Josep Soldevila, les estructures de la qual sota la plataforma ferroviària ja han estat executades per Adif Alta Velocidad. També es realitzarà el tancament del by-pass construït en la canalització procedent de Onze de Setembre.

Una vegada finalitzada la seva construcció, es procedirà al farciment de rases i la urbanització de la zona, consistent en el pavimentat de calçades i voreres amb materials de similars característiques als existents actualment.

Posteriorment, es procedirà a la restauració de la vialitat en la Rambla Prim, la rotonda de la Via Trajana i la rotonda d’intersecció amb el carrer Santander. A més, els treballs contemplen obres complementàries associades al col·lector, com a pous de registre, embornals i canalitzacions secundàries.

Veure notícia Adif

L'emplaçament actual del col·lector interfereix amb la futura disposició de les vies ferroviàries i la urbanització d'aquest sectorEl actual emplazamineto del colector interfiere con la futura disposición de las vías ferroviarias y la urbanización de este sectorCONTACTAR | AVÍS LEGAL