Adif adjudica l’assistència i control de les obres de l’estació


Els contractes d’assistència, control de qualitat i seguiment de les obres asseguren la correcta execució dels treballs de construcció de l’estructura i els accessos de l’estació de La Sagrera


Aquests contractes els va adjudicar el Consell d’Administració d’Adif el passat divendres 23 de juliol i tenen per objecte dotar de suport tècnic a la direcció d’obra per al control, vigilància i seguiment dels treballs. La supervisió de les obres i instal·lacions inclou totes les actuacions necessàries per assegurar la correcta execució dels treballs, d’acord amb l’establert en els projectes, per un pressupost global de 24.000.164,4 euros.

Aquests projectes inclouen les obres de plataforma de vies de la línia d’alta velocitat, la reordenació del corredor ferroviari existent d’ample convencional, els vials perimetrals i transversals, i la coberta de la infraestructura ferroviària.

L’empresa adjudicatària del contracte per al control i vigilància de les obres del projecte d’accessos a l’estació de La Sagrera ha estat la UTE formada per SGS Tecnos, Enginyeria Idom Internacional, Euro Geotécnica i Applus Norcontrol, per un import de 6.698.665,5 euros.

Per la seva banda, el contracte d’assistència del projecte de construcció de l’estructura de l’estació de La Sagrera ha estat adjudicat, per una quantia de 8.510.566,3 euros, a la UTE formada per les Auditories i Enginyeries, Ayesa i Cicsa.

Ambdues actuacions estan cofinançades per la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, que aporta 4.523.742,2 euros i 134.990,8 euros respectivament.

Finalment, el contracte d’assistència d’oficina tècnica ha estat adjudicat a la UTE formada per Sener, Enginyeria i Sistemes, GPO Enginyeria i Inocsa. L’import del contracte ascendeix a 8.794.914,6 euros.

Aquests contractes es sumen als prèviament adjudicats per a la construcció de l’estructura i accessos de l’estació de La Sagrera, i que conten amb una inversió de 589,2 milions d’euros.

Enllaços relacionats:

Veure notícia d’Adif
Veure notícia del Miniteri de Foment

Vista de la zona de obrasVista de la zona d'obresCONTACTAR | AVÍS LEGAL