Adif adjudica l’assistència per al control de qualitat de les obres de l’estació


El contracte de serveis per a la realització d’auditories i el seguiment de qualitat de les obres complementa l’adjudicació de les obres de l’estructura i els accessos de l’estació de La Sagrera


El contracte adjudicat per Adif té per objecte la revisió i seguiment dels plans de qualitat, les auditories de compliment dels esmentats plans, les auditories tècniques d’instal·lacions i subministradors així com les tècniques d’obra, la gestió de no conformitats, l’informe d’auditoria de qualitat, els informes mensuals de les activitats desenvolupades pel consultor així com els informes d’assessoria telemàtica, etc.

El pressupost d’adjudicació ascendeix a 2.482.997,7 euros. L’empresa adjudicatària del contracte per al control de qualitat de les obres de l’estructura i els accessos a l’estació de La Sagrera ha estat l’UTE formada per Sondeos, Estructuras y Geotecnia, SA i Intemac, SA.

Aquest servei està cofinançat per la societat ‘Barcelona Sagrera Alta Velocitat’, que aporta 546.821,05 euros.

Aquest contracte se suma als prèviament adjudicats per a la construcció de l’estructura i accessos de l’estació de La Sagrera, i que compten amb una inversió de 589,2 milions d’euros.

Enllaços relacionats:

Veure notícia d’Adif

Cartells d'obres de l'actuacióCarteles de obras de la actuaciónCONTACTAR | AVÍS LEGAL