Concurs d’idees per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.


Expedient 2017-IN-0011

Contractació per procediment obert del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.

QUANTIA TOTAL CONCURS D’IDEES
18.000 €

PREMIS
Les 4 propostes amb major puntuació, 4.500 € cadascuna.

GARANTIES
Donada la naturalesa del concurs, no procedeix l’atorgament de garantia ni provisional ni definitiva pels licitadors.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº1)
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. Barcelona 08030.
Data: fins al 15 de setembre de 2017. Hora: abans de les 12 h de la data indicada.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES TÈCNIQUES (SOBRE Nº 2) I SOBRE QUE CONTÉ LA IDENTITAT (SOBRE Nº 3)
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. Barcelona 08030.
Data: fins al 27 d’octubre de 2017. Hora: abans de les 12 h de la data indicada.

OBERTURA DE PROPOSTES TÈCNIQUES (SOBRE Nº 2)
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. Barcelona 08030.
Data: 30 d’octubre de 2017. Hora: 17.00 h.

OBERTURA DE LEMES (ACTE PÚBLIC)
Lloc: Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA. c/ Segadors nº 2, 5ª planta. Barcelona 08030.
Data: 27 de novembre de 2017. Hora: 12.00 h.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
La documentació tècnica es pot obtenir en la següent adreça ftp://mail.barcelonasagrera.com/
usuari: cprim
contrasenya: 2017Concurs

CONSULTES I RESPOSTES SOBRE LA LICITACIÓ
Les persones i empreses interessades podran realitzar consultes sobre la licitació per correu electrònic a info@barcelonasagrera.com.

VEURE CONSULTES I RESPOSTES

PROPOSTES PRESENTADES I VALORADES PEL JURAT

· SÍNIA TOKIO. Premiada
· ANTROPIA URBANA. Premiada
· PORTA PRIM
· LA SAGRERA I LA VERNEDA UNITS
· HABITACIÓN CON VISTASCONTACTAR | AVÍS LEGAL