Licitacions obertes

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES OFICINES DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.

2020-DC-0033.

Contractació per procediment obert dels serveis de neteja de les oficines de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.

ALIENACIÓ DE LA FINCA RESULTANT FR 01 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA Nº 1 DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, A BARCELONA

2020-IN-0034.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant concurs de la finca resultant FR-01 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A DELINEANT – PROJECTISTA DE CAD I BIM

El lloc de treball a exercir serà de delineant - projectista integrat en l’oficina tècnica, amb tasques de delineació, gestió i coordinació de documentació gràfica global i específica de les actuacions de la Societat, i de producció i gestió de documentació BIM. Treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics de l’empresa.

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema deliniant projectista BSAV 2020, fins el 15 de novembre de 2020.CONTACTAR | AVÍS LEGAL