Licitacions obertes

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT VOL INCORPORAR UN/A ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS ADJUNT/A A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

El lloc de treball a exercir serà de gestió, coordinació i supervisió d’obra civil pròpia o externa, dependrà de la Direcció de Projectes i Obres de l'empresa i treballarà en equip i en coordinació amb els departaments tècnics i administratiu de l’empresa..

Enviar CV a info@barcelonasagrera.com amb el tema Adjunt/a DPO BSAV 2020, fins el 31 de maig de 2020.

Contracte de serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0013.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte de serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0012.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0011.

Contratació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn SagreraCONTACTAR | AVÍS LEGAL