Relació trimestral de contractes menors (article 63.4 LCSP)

LLISTAT DE CONTRACTES MENORS PERÍODE 01-01-2018 A 31-03-2018

LLISTAT DE CONTRACTES MENORS PERÍODE 01-04-2018 A 30-06-2018

LLISTAT DE CONTRACTES MENORS PERÍODE 01-07-2018 A 30-09-2018

LLISTAT DE CONTRACTES MENORS PERÍODE 01-10-2018 A 31-12-2018CONTACTAR | AVÍS LEGAL