Adjudicacions

Contractació dels serveis per a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2018-DC-0030.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Alienació mitjançant subhasta pública de la finca resultant FR 05 del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 1 del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, a Barcelona

Expedient 2018-IN-0016.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.

Expedient 2017-IN-0019 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les edificacions situades al carrer Andana de l’Estació 1 (Edifici Cap d’Estació i Edifici Tallers) en l’àmbit del sector Colorantes-Renfe en Sant Andreu, Barcelona.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les construccions del passatge Bofarull 7 i Gran de la Sagrera 45 en Sant Andreu, Barcelona

Expedient 2017-IN-0018 .

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en materia de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les construccions situades en les naus industrials del passatge Bofarull 7 i gran de la Sagrera 45 en l’àmbit del sector Entorn Sagrera en Sant Andreu, Barcelona

Concurs d’idees per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.

Expedient 2017-IN-0011.

Contractació per procediment obert del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de Prim, Barcelona.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu

Expedient 2017-IN-0003.

El número correcte d’expedient és el 2017-IN-0003 (publicat per error com 2017-DC-0003 en el plec de condicions particulars).
Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Expedient 2016-IN-0013.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Expedient 2016-DC- 0012.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Contracte de serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV

Expedient 2016-DC-0007.

Contractació per procediment obert dels serveis de comptabilitat i assessorament fiscal de BSAV.CONTACTAR | AVÍS LEGAL