Adjudicacions

Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de BSAV, exercicis 2019, 2020, 2021.

2019-DC-0039.

Contractació per procediment obert dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2020, 2021.

Contractació dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2019-DC-0024.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació dels serveis de manteniment de components i dispositius informàtics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2019-DC-0023.

Contractació per procediment obert dels serveis de manteniment de components i dispositius informàtics de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.

Expedient 2019-DC-0007.

Contractació per procediment obert dels serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA., corresponents als exercicis 2019, 2010, 2021.

Contracte de serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0013.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius al control de qualitat de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte de serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0012.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera.

Contracte d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Expedient 2019-IN-0011.

Contratació mitjançant procediment obert d’execució d’obres corresponents al projecte constructiu d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorn Sagrera

Contractació dels serveis per a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Expedient 2018-DC-0030.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la gestió de nòmines i assessorament laboral de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Contractació de la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la

Expedient 2018-IN-0027.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la deconstrucció parcial d’una nau en el passatge Bofarull, núm. 7, condicionament del terreny i tancament perimetral de la parcel·la

Contractació de la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2

Expedient 2018-IN-0002.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte de construcció d’un tram del túnel viari segregat muntanya d’accés a l’estació de la Sagrera i d’un àmbit parcial del projecte d’urbanització del PMU del sector Colorantes-Renfe subàmbit 2, PAU 1 (parcial) i PAU 2, en Sant Andreu, Barcelona

Alienació mitjançant subhasta pública de la finca resultant FR 05 del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística nº 1 del Pla de Millora Urbana del sector Entorn Sagrera, a Barcelona

Expedient 2018-IN-0016.

L’objecte de la licitació és l’alienació mitjançant subhasta pública a l’alça de la finca resultant FR-05 del projecte de reparcel·lació del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera, a Barcelona, districte de Sant Andreu.

Contractació de la redacció del projecte d’enderroc de les construccions del passatge Bofarull 7 i Gran de la Sagrera 45 en Sant Andreu, Barcelona

Expedient 2017-IN-0018.

Contractació mitjançant procediment obert dels serveis relatius a la redacció del projecte d’enderroc, la direcció d’obra i la coordinació en materia de seguretat i salut corresponents a les obres d’enderroc de les construccions situades en les naus industrials del passatge Bofarull 7 i gran de la Sagrera 45 en l’àmbit del sector Entorn Sagrera en Sant Andreu, Barcelona

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu

Expedient 2017-IN-0003.

El número correcte d’expedient és el 2017-IN-0003 (publicat per error com 2017-DC-0003 en el plec de condicions particulars).
Contractació per procediment obert dels serveis de redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció de la implantació d’un carril-bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Expedient 2016-IN-0013.

Contractació per procediment obert dels serveis de redacció de les separates del projecte d’urbanització del PMU del sector Entorn Sagrera PAU.1 i PAU. 2 (parcial), primera fase àmbits A, B, C i D

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

Expedient 2016-DC- 0012.

Contractació per procediment obert dels serveis d’assistència tècnica a la direcció d’Urbanisme de Barcelona Sagrera Alta VelocitatCONTACTAR | AVÍS LEGAL