Barcelona Sagrera Alta Velocitat licita la redacció del projecte de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera

Amb aquesta licitació es posa en marxa la redacció del projecte de l’última etapa en la construcció de l’estació. Actualment s’està executant l’estructura i el projecte constructiu que es licita desenvoluparà el Projecte Bàsic d’Arquitectura i Instal·lacions de l’Estació de la Sagrera aprovat el 28 de maig de 2019, definint tot el necessari per al seu acabat i posada en servei

Imatges de les obres

Les obres d’accés a l’estació mostren part de les cobertures ferroviàries sobre les quals es construirà el gran parc. Una vegada acabada l’excavació de l’estructura de l’estació, s’ha realitzat la llosa de fonamentació de formigó armat de 2’5m d’alçada. En aquests moments ja estan finalitzats el nivell de rodalies, el nivell del vestíbul i la primera planta d’aparcaments. S’han realitzat diferents treballs d’urbanització viària a Sant Andreu, així com la construcció d’un pas provisional per a vianants sobre les vies que connecta el barri amb l’àmbit de la Maquinista. S’està executant la urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou.

Futura estació

L’estació central de la Sagrera serà un centre estratègic del transport a Catalunya. Connectarà: alta velocitat, rodalies, metro, autobús interurbà, autobús urbà, taxi i vehicle privat. La urbanització de nous carrers la integraran en la ciutat i dues vies soterrades la uniran directament amb les autopistes i les rondes.

El parc

Descarregar

El projecte

CAT / ES

EN / FRCONTACTAR | AVÍS LEGAL